BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

badanie sprawozdań finansowych

Główną dziedziną działalności naszej firmy jest badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Na rynku istniejemy od roku 1994 i w ciągu tego okresu wykonaliśmy ponad 400 badań, głównie dla jednostek z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Posiadamy doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych:


- spółek kapitałowych (akcyjnych, sp. z o.o.),
- spółek osobowych (jawnych, cywilnych, komandytowych),
- zakładów budżetowych,
- spółdzielni,
- uczelni publicznych,
- pozostałych form prowadzenia działalności (np. stowarzyszeń, specjalnych stref ekonomicznych, TBS’ów, klubów sportowych, ZPCHR’ów, ZOZ’ów)

 

Ze względu na bliskość granicy specjalizujemy się w badaniu firm z udziałem kapitału zagranicznego. Zapewniamy kontakt w języku angielskim, a na życzenie klienta sporządzamy również raport i opinię w tym języku.

 

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z  krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Zatrudnieni u nas biegli rewidenci, poza wykonywaną pracą, są wykładowcami na wyższych uczelniach oraz aktywnie uczestniczą w działalności lokalnych i krajowych strukturach zawodowych zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jaki i Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. W ostatnich latach nasi pracownicy byli wybierani do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Zarządu SKwP, Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp., Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Gorzowie WLkp.

 

Jesteśmy ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanych przez nas usług. Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, przed wydaniem o nim opinii, sposób przeprowadzenia badania każdorazowo podlegaja weryfikacji przez drugiego, niezależnego biegłego rewidenta.

 

Poza pełnymi badaniami sprawozdań dokonujemy również rocznych i śródrocznych przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

 

Przegląd sprawozdania finansowego pozwala zmniejszyć ryzyko związane z odpowiedzialnością Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za sporządzenie sprawozdania finansowego. Może być również wykorzystany na potwierdzenie danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów zewnętrznych np. banków.

 

virtualnetia.com | tworzenie stron internetowych
Tłumaczenia: www.hiszpanskiego.com