DORADZTWO PODATKOWE

doradztwo podatkowe i rachunkowe Gorzów

Częste zmiany prawa, niejasne i niespójne przepisy podatkowe oraz zmienność interpretacji skarbowych powodują, że trudno jest zminimalizować ryzyko podatkowe związane z podejmowaniem wielu decyzji gospodarczych. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom nasza Kancelaria oferuje Państwu szeroki zakres usług doradczych. Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie (jako firma prowadzimy działalność w rzeczonym zakresie od 16 lat)  oraz wysokie kwalifikacje zawodowe (usługi wykonywane są w większości przez biegłych rewidentów). 

 

Zatrudniamy specjalistów z wielu dziedzin i ściśle współpracujemy z prawnikami. Naszymi stałymi współpracownikami są:

radca prawny doktor nauk prawnych Krzysztof Grzesiowski,
- Kancelaria Adwokacka Andrzej Jankowski.

 


 Dzięki temu możemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w jednym miejscu. Doradztwo może odbywać się zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

Szczegółowy zakres oferowanych usług:

• doradztwo w zakresie prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych, podatek VAT, akcyza, podatki lokalne, PCC),

• doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości finansowej (pełna rachunkowość, książka przychodów i rozchodów, ryczałt)

• doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości zarządczej (ustalanie planów kont pod określoną sprawozdawczość, budżetowanie, sporządzanie prognoz i planów finansowych, rozliczanie kosztów na poszczególne działalności w różnych systemach ewidencyjnych)

• doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, (w tym świadczenia wypłacane ZUS np. ustalanie praw i wyliczanie hipotetycznych rent i emerytur),

• doradztwo w zakresie rozliczeń rocznych osób indywidualnych, w tym rozliczanie dochodów osiąganych za granicą ,

• pomoc organizacyjno-prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,

• doradztwo w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych,

• doradztwo w zakresie sporządzania, prowadzenia ewidencji oraz rozliczania projektów unijnych,

• doradztwo i pomoc w przygotowaniu do badania sprawozdania finansowego,

• sporządzanie odwołań od decyzji Urzędów i Izb Skarbowych oraz przygotowywanie dokumentów do WSA lub NSA,

• pomoc w przypadku kontroli organów skarbowych.

 

Wysokość cen naszych usług ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb każdego klienta. Wysoka elastyczność pozwala osiągnąć satysfakcjonujący dla obu stron poziom współpracy. Istnieje możliwość rozliczania honorarium w sposób godzinowy, bądź ryczałtowy

 

Wybór miejsca i sposobu świadczenia doradztwa pozostaje do dyspozycji klienta.

Poza doradztwem proponujemy nasze usługi w zakresie prowadzenia   księgowości i ewidencji VAT oraz spraw kadr i płac.

DORADZTWO PODATKOWE

virtualnetia.com | tworzenie stron internetowych
Tłumaczenia: www.hiszpanskiego.com