NADZÓR I KONTROLAWychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w zakresie unikania ryzyka związanego z prowadzoną ewidencją księgową i kadrowo płacową, możemy zaoferować Państwu usługi zwiększające Państwa bezpieczeństwo podatkowe. Usługi te mogą być przeprowadzane zarówno w Państwa księgowości, jak i biurach prowadzących księgi rachunkowe.

 

Sporządzamy ekspertyzy w zakresie prawidłowości:


• rozliczeń podatku od towarów i usług – (VAT),
• rozliczeń podatków dochodowych – osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT),
• sporządzania deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS,
• przygotowywania pakietów danych do GUS i NBP,
• ewidencji rachunkowej,
• prawidłowości rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prawidłowości naliczania PFRON.

 

Na zlecenie przeprowadzamy również kontrole zabezpieczające przed oszustwami i nadużyciami w firmie w zakresie obrotu gotówkowego i towarowego. W ramach tej usługi sprawdzeniu podlegają między innymi procedury dotyczące obiegu dokumentów, sposobu ich autoryzowania i zatwierdzania, rzeczywistych praktyk występujących w firmie, analiza słabych punktów, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

 

Do kontroli wyznaczamy zespół wysokiej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin, a nadzór nad każdym zespołem sprawuje osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta.

 

Poza jednorazowymi ekspertyzami proponujemy Państwu usługi polegające na comiesięcznym, wyrywkowym sprawdzaniu prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz ewidencji kadrowo-płacowych. Forma ta umożliwia stosunkowo niewielkim kosztem wzmocnienie funkcji nadzoru i kontroli nad księgowością, mając szczególnie na uwadze odpowiedzialność osobistą członków Zarządu za przestrzeganie prawa w zakresie podatków, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych.

 

Wykonujemy również usługi poświadczające w zakresie sprawozdań finansowych, co pozwala firmom na przedstawienie do instytucji finansowych lub innych zewnętrznych podmiotów rzetelnych sprawozdań finansowych wraz z ekspertyzą dotyczącą ich poprawności.

 

Wraz z usługami nadzoru proponujemy usługi w zakresie doradztwa oraz sporządzania wymaganych prawem dokumentacji.

virtualnetia.com | tworzenie stron internetowych
Tłumaczenia: www.hiszpanskiego.com